Wykaz inwentarza

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą skorzystać z regulacji prawnej określonej w art. 636 ze znaczkiem 3 kpc  tj. wykazu inwentarza.

 

Art. 6363.§ 1. kpc Wykaz inwentarza może być złożony w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz. Sąd niebędący sądem spadku niezwłocznie przesyła wykaz inwentarza do sądu spadku.

§ 2. Na żądanie spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego lub wykonawcy testamentu notariusz sporządza protokół obejmujący wykaz inwentarza. Notariusz, przed którym złożono wykaz inwentarza, niezwłocznie przesyła wypis protokołu do sądu spadku.

§ 3. Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.

 

Wykaz inwentarza  może sporządzić każda z uprawnionych do tego osób. W razie powzięcia wiadomości wpływających na zmianę danych wskazanych w wykazie można go w przyszłości uzupełnić.

W wykazie powinny być ujawnione  przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisu windykacyjnego, z podaniem ich wartości według stanu i ceny na datę otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

Ogłoszenia:
II Ns 2770/18 spadkodawczyni Halina Chomicka246 kB2018-10-22
II Ns 2509/18 - spadkodawca Jan Lubecki383 kB2018-10-22
II Ns 2387/18 - spadkodawca Krzysztof Polecki255 kB2018-09-26
II Ns 2406/18 - spadkoawca Adam Andrejczuk376 kB2018-09-19
II Ns 2373/18 spadkodawczyni Czesława Bałdowska381 kB2018-09-19
II Ns 1979/18 spadkodawczynie: Aleksandra Tomczuk i Krystyna Tomczuk328 kB2018-08-30
II Ns 2113/18 - spadkodawca Jan Waśko377 kB2018-07-26
II Ns 1620/18 - spadkodawca Dawid Radosław Gajewski102 kB2018-07-11
II Ns 1643/18 - spadkodawczyni Teodora Paćkowska238 kB2018-07-11
II Ns 1795/18 - spadkodawca Bogusław Mońko327 kB2018-06-21
II Ns 1677/18 - spadkodawca Mirosław Ciwoniuk253 kB2018-06-20
sygn II Ns 1536/18 - spadkodawca Marek Jaświłowicz307 kB2018-06-06
II Ns 1536/18 - spadkodawca Marek Jaświłowicz239 kB2018-06-06
II Ns 1183/18 - spadkodawca Adam Ryszard Bogumił Depczyński389 kB2018-06-06
II Ns 1294/18 - spadkodawca Edward Żywalewski239 kB2018-05-23
II Ns 1436/18 - spadkodawca Anatol Żamojda240 kB2018-05-23
II Ns 1291/15 - spadkodawca Adam Władysław Kosicki376 kB2018-05-23
II Ns 1235/18 - spadkodawczyni Bożena Topczewska318 kB2018-05-19
II Ns 1100/18 - spadkodawca Wanda Siehieńczuk316 kB2018-05-10
II Ns 1215/18 - spadkodawca Bogdan P. Czerniakiewicz192 kB2018-04-30
II Ns 1261/18 - spadkodawca Paweł Gawrych193 kB2018-04-30
II Ns 1062/18 - spadkodawca Marek Gusztyn259 kB2018-04-19
II Ns 722/18 - spadkodawca Irena Aleksandra Korzeniowska323 kB2018-04-09
II Ns 472/18 - spadkodawca Romuald Zadykowicz326 kB2018-03-29
II Ns 512/18 - spadkodawca Dariusz Fajfer327 kB2018-03-29
II Ns 664/18 - spadkodawczyni Marzena Stalończyk329 kB2018-03-29
II Ns 667/18 - spadkodawca Wiktor Januć326 kB2018-03-09
II Ns 629/18 - spadkodawca Lech Gordon328 kB2018-03-09
II Ns 3003/17 - spadkodawca Stanisława Litwiejko326 kB2018-03-09
II Ns 226/18 - spadkodawca Elżbieta Piekutowska329 kB2018-03-09
II Ns 260/18 - spadkodawca Daniel Daniluk vel Daniłow328 kB2018-03-09
II Ns 376/18 - spadkodawca Łukasz Węgrowski326 kB2018-03-09
II Ns 377/18 - spadkodawca Ulrih Helmut Gerth330 kB2018-03-09
II Ns 290/18 - spadkodawca Stefan Adamiuk329 kB2018-03-09
II Ns 318/18 - spadkodawca Grzegorz Kaczorowski326 kB2018-03-09
II Ns 385/18 - spadkodawca Sławomir Pietuch329 kB2018-03-09
II Ns 4296/17 - spadkodawca Edward Werda325 kB2018-03-09
II Ns 4142/17 - spadkodawca Józef Marian Szklarzewski327 kB2018-03-09
II Ns 3875/17 - spadkodawca Marek Jurkowski327 kB2018-03-09
II Ns 4284/17 - spadkodawca Adam Karny333 kB2018-03-09
II Ns 4077/17 - spadkodawca Dariusz Tadeusz Idźkowski327 kB2018-03-09
II Ns 4048/17 - spadkodawca Dariusz Adam Bielecki329 kB2018-03-09
II Ns 3691/17 - spadkodawca Stanisław Jastrzębski328 kB2018-03-09
II Ns 3779/17 - spadkodawca Jerzy Gołdowski327 kB2018-03-09
II Ns 3745/17 - spadkodawca Wojciech Rogiński331 kB2018-03-09
II Ns 3423/17 - spadkodawca Nela Stanisławowicz325 kB2018-03-09
II Ns 1196/17 - spadkodawca Lech Sakowicz330 kB2018-03-09
II Ns 3602/17 - spadkodawca Zbigniew Zambrzycki328 kB2018-03-09
II Ns 3450/17 - spadkodawca Teodor Teofiluk335 kB2018-03-09
II Ns 3428/17 - spadkodawca Teresa Tokarzewska327 kB2018-03-09
II Ns 2875/17 - spadkodawca Władysław Żukowski327 kB2018-03-09
II Ns 3346/17 - spadkodawca Jarosław Rudnicki328 kB2018-03-09
II Ns 3414/17 - spadkodawca Adam Pietrowski327 kB2018-03-09
II Ns 3428/17 - spadkodawca Jadwiga Łukaszewicz328 kB2018-03-09
II Ns 3362/17 - spadkodawca Anna Olżańska327 kB2018-03-09
II Ns 3370/17 - spadkodawca Paweł Ciulkin326 kB2018-03-09
II Ns 2272/17 - spadkodawca Wiesław Wałuszko328 kB2018-03-09
II Ns 3003/17 - spadkodawca Stanisława Litwiejko326 kB2018-03-09
II Ns 3071/17 - spadkodawca Janina Szerenos327 kB2018-03-09
II Ns 4010/16 - spadkodawca Helena Ostaszewska327 kB2018-03-09
II Ns 5204/16 - spadkodawca Tadeusz Chodorowski331 kB2018-03-09
II Ns 5348/16 - spadkodawca Elżbieta Dąbrowska330 kB2018-03-09
II Ns 2486/17 - spadkodawca Mikołaj Gogiel327 kB2018-03-09
II Ns 2367/17 - spadkodawca Teresa Rogowska329 kB2018-03-09
II Ns 2638/17 - spadkodawca Mariusz Artur Pietruczuk327 kB2018-03-09
II Ns 1614/17 - spadkodawca Wiesław Wałuszko331 kB2018-03-09
II Ns 1777/17 - spadkodawca Wanda Sadowska325 kB2018-03-09
II Ns 1871/17 - spadkodawca Leon Jutkiewicz326 kB2018-03-09
II Ns 1671/17 - spadkodawca Barbara Domańska329 kB2018-03-09
II Ns 2240/17 - spadkodawca Jan Bujak330 kB2018-03-09
II Ns 2207/17 - spadkodawca Barbara Kuśnierewicz329 kB2018-03-09
II Ns 2108/17 - spadkodawca Eugeniusz Giedrojć328 kB2018-03-09
II Ns 1843/17 - spadkodawca Halina Zaręba326 kB2018-03-09
II Ns 2000/17 - spadkodawca Grażyna Ewa Płońska327 kB2018-03-09
II Ns 1902/17 - spadkodawca Teresa Kołopaczewska331 kB2018-03-09
II Ns 1655/17 - spadkodawca Waldemar Hieronim Sawicki328 kB2018-03-09
II Ns 1626/17 - spadkodawca Leszek Kluczyk329 kB2018-03-09
II Ns 1620/17 - spadkodawca Józef Skowroński i Tamara Skowrońska331 kB2018-03-09
II Ns 1504/17 - spadkodawca Łucja Broniszewska327 kB2018-03-09
II Ns 1505/17 - spadkodawca Łucja Broniszewska325 kB2018-03-09
II Ns 1033/17 - spadkodawca Gabriel Izydor Fiłończuk327 kB2018-03-09
II Ns 1189/17 - spadkodawca Marcin Dagobert Danisiuk327 kB2018-03-09
II Ns 1406/17 - spadkodawca Jan Jaźwiński331 kB2018-03-09
II Ns 930/17 - spadkodawca Paweł Silwon329 kB2018-03-09
II Ns 900/17 - spadkodawca Romuald Lewkowicz331 kB2018-03-09
II Ns 678/17 - spadkodawca Antoni Węgrowski327 kB2018-03-09
II Ns 719/17 - spadkodawca Piotr Klepacki327 kB2018-03-09
II Ns 382/17 - spadkodawca Krzysztof Matys330 kB2018-03-09
II Ns 655/17 - spadkodawca Marka Hościło327 kB2018-03-09
II Ns 557/17 - spadkodawca Stanisław Rydzewski326 kB2018-03-09
II Ns 113/17 - spadkodawca Ryszard Krupkowski325 kB2018-03-09
II Ns 65/17 - spadkodawca Paweł Rutkowski327 kB2018-03-09
II Ns 5344/16 - spadkodawca Irena Gruszewska327 kB2018-03-09
II Ns 5295/16 - spadkodawca Adam Horosz329 kB2018-03-09
II Ns 5298/16 - spadkodawca Jan Jaźwiński333 kB2018-03-09
II Ns 5371/16 - spadkodawca Jan Marian Wiszowaty326 kB2018-03-09
II Ns 4939/16 - spadkodawca Klara Mieczysława Rogalska327 kB2018-03-09
II Ns 5261/16 - spadkodawca Wiesław Prokop326 kB2018-03-09
II Ns 4855/16 - spadkodawca Bazyl Winołowicz327 kB2018-03-09
II Ns 2659/15 - spadkodawca Andrzej Oliferuk333 kB2018-03-09
II Ns 4482/16 - spadkodawca Jan Waldemar Kołaczyński330 kB2018-03-09
II Ns 4884/16 - spadkodawca Janusz Rogutski327 kB2018-03-09
II Ns 4012/16 - spadkodawca Piotr Adam Gulczyński329 kB2018-03-09
II Ns 4431/16 - spadkodawca Zdzisław Krawczuk327 kB2018-03-09
II Ns 4137/16 - spadkodawca Teresa Hulewicz331 kB2018-03-09
II Ns 4083/16 - spadkodawca Tomasz Bayer332 kB2018-03-09
II Ns 4176/16 - spadkodawca Mirosław Natusiewicz325 kB2018-03-09
II Ns 3786/16 - spadkodawca Sławomira Karolczuka328 kB2018-03-09
II Ns 1599/16 - spadkodawca Kazimierz Sylwester Kuczyński330 kB2018-03-09
II Ns 3439/16 - spadkodawca Artur Sołowiej327 kB2018-03-09
II Ns 3610/16 - spadkodawca Irena Smorczewska327 kB2018-03-09
II Ns 62/16 - spadkodawca Anna Kłopotowska327 kB2018-03-09
II Ns 2912/16 - spadkodawca Antoni Czech331 kB2018-03-09
II Ns 3048/16 - spadkodawca Jadwiga Warejko328 kB2018-03-09
II Ns 3449/16 - spadkodawca Roman Sieńko326 kB2018-03-09
II Ns 3311/16 - spadkodawca Helena Tałałaj327 kB2018-03-09
II Ns 2838/16 - spadkodawca Danuta Anna Kulikowska332 kB2018-03-09
II Ns 2233/16 - spadkodawca Zdzisław Sańczyk325 kB2018-03-09
II Ns 2153/16 - spadkodawca Ewa Maliszewska326 kB2018-03-09
II Ns 2125/16 - spadkodawca Janina Szoka325 kB2018-03-09
II Ns 2062/16 - spadkodawca Marek Kowalewicz325 kB2018-03-09
II Ns 2227/16 - spadkodawca Czesław Eugeniusz Horaczy331 kB2018-03-09
II Ns 2282/16 - spadkodawca Antoni Kondzior327 kB2018-03-09
II Ns 1330/16 - spadkodawca Tadeusz Dąbrowski326 kB2018-03-09
II Ns 1520/16 - spadkodawca Mirosław Gryko327 kB2018-03-09
II Ns 285/16 - spadkodawca Teresa Krystyna Kurpios326 kB2018-03-09
II Ns 1378/16 - spadkodawca Krzysztof Mirosław Tarsiewicz330 kB2018-03-09
II Ns 990/16 - spadkodawca Marianna Diakonow327 kB2018-03-09
II Ns 440/16 - spadkodawca Andrzej Hałko329 kB2018-03-09
II Ns 156/16 - spadkodawca Leokadii Szulichowskiej329 kB2018-03-09
II Ns 158/16 - spadkodawca Mirosław Sumisławski328 kB2018-03-09
II Ns 62/16 - spadkodawca Anny Kłopotowskiej328 kB2018-03-09
II Ns 5509/15 - spadkodawca Edward Wysocki328 kB2018-03-09
II Ns 5666/15 - spadkodawca Bogdan Wysocki331 kB2018-03-09