Zgodnie z § 11.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.


I półrocze 2018 roku


2017 rok


I półrocze 2017 roku


2016 rok


 I półrocze 2016 roku 


2015 rok


 I półrocze 2015 roku

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-24 10:59 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-07-17 14:33 Michał Gadomski Porównanie