Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.


Plany działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku:


Oświadczenia o stanach kontroli zarządczej:


Sprawozdania z wykonania  planu działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-24 11:30 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-29 14:08 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-03-29 14:09 Anna Tworkowska Porównanie